«КП «ШКЗ «Імпульс» став учасником II Міжнародної спеціалізованої виставки гірничодобувної промисловості Mining Industry Expo, яка  пройшла в столичному виставковому центрі за підтримки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Державної служби геології та надр України  з 7 по 10 листопада. На форумі були  презентовані но­ві­т­ні­ зра­з­ки гір­ни­чо­-ша­х­т­но­го та зба­га­чу­ва­ль­но­го об­ла­д­нан­ня, су­час­ні сві­то­ві тех­но­ло­гі­ї для про­ве­ден­ня ви­до­бу­в­них ро­біт. «Імпульс» пред­ста­ви­в на ви­ста­в­ці весь спектр про­ми­с­ло­вої про­ду­к­ції  для ви­до­бу­в­ної га­лу­зі.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– Не зва­жа­ю­чи на жо­р­с­т­ку кон­ку­ре­н­цію, «І­м­пульс» був і за­ли­ша­єть­ся на­дій­ним по­мі­ч­ни­ком і пар­т­не­ром для під­при­ємств, що за­йма­ють­ся ви­до­бу­т­ком ву­гіл­ля, руди та щебеню, в по­вній мі­рі за­без­пе­чу­ю­чи їх які­с­ни­ми за­со­ба­ми іні­ці­ю­ван­ня для про­ве­ден­ня про­ми­с­ло­вих ви­бу­хо­вих ро­біт, – відзначив ке­рі­в­ник від­ді­лу збу­ту та ма­р­ке­ти­н­гу В’я­че­слав Ме­д­відь, який представляв підприємство на виставці.

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.