Ад­мі­ні­с­т­ра­ція КП «ШКЗ «І­м­пульс» при­йн­я­ла рі­шен­ня відзначити всіх пра­ців­ни­ків під­при­єм­с­т­ва пре­міями  в роз­мі­рі 1200 гри­вень ко­ж­но­му. Пе­р­ші  600 гри­вень за­во­д­ча­ни отри­ма­ють 14 червня, ще 600 гривень оде­р­жать 26 червня.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.