До Дня Гідності та Свободи, який відзначається 21 листопада, ад­мі­ні­с­т­ра­ція КП «ШКЗ «І­м­пульс» при­йн­я­ла рі­шен­ня  від­зна­чи­ти всіх пра­ців­ни­ків, що знаходяться в штаті під­при­єм­с­т­ва, пре­мі­я­ми загальною сумою 1200 гри­вень кожному. Пе­р­ші 600 гри­вень за­во­д­ча­ни отри­ма­ють 14 листопада, а ще 600 гри­вень оде­р­жать 28 листопада.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.