Не­хай 2019 рік бу­де для вас ба­га­тим на до­б­рі но­ви­ни, ща­с­ли­ві по­дії, ра­дість та лю­бов. Хай бу­дуть здо­ро­ви­ми ва­ші ба­ть­ки, ра­ду­ють ді­ти, під­три­му­ють дру­зі, па­нує вза­є­мо­ро­зу­мін­ня в сі­м’ї. Ба­жа­є­мо вам мі­ц­но­го здо­ро­в’я, ща­с­тя,  до­ста­т­ку, впе­в­не­но­с­ті в за­в­т­ра­ш­ньо­му дні та ми­ру на­шій кра­ї­ні, кожній родині, кожному дому!

З гли­бо­кою по­ва­гою – ди­ре­к­тор КП «ШКЗ «І­м­пульс» Є.­Д­.­Че­р­нов,

го­ло­ва Об’­єд­на­ної проф­спі­л­ко­вої ор­га­ні­за­ції Н.П. А­ле­к­са­н­д­ро­ва,

го­ло­ва ве­те­ран­сь­кої ор­га­ні­за­ції під­при­єм­с­т­ва В.С. Фе­до­ре­н­ко.

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.